Donació de cases pels damnificats de la Ciutat de Babahoyo i Quevedo del Ecuador

 

Degut a les inundacions del riu Quevedo al hivern 2006/2007, moltes famílies s’han quedat sense casa en la regió de Quevedo i Babahoyo a El Ecuador.

El Rotary Club de Banyoles es posa en contacte amb els Rotary Clubs de Quevedo i Babahoyo per valorar la dimensió del problema i per seleccionar les famílies més necessitades.

El nostre Club junt amb Clubs de la Província de Girona i empreses, vàrem aconseguir aportacions per fabricar unes 20 vivendes de bambú, com es costum en aquella zona.