El Rotary Club Banyoles ha fet entrega d’unes olles a la Associació “Junts i Endavant” de pares i mares de disminuïts pel restaurant “Travertí”.