Equipament d’un pou a Benin

Co-finançament d’un projecte internacional per a proporcionar infraestructura bàsica però indispensable a Benin. Un pou d’aigua potable amb bomba extractora, grup electrògen, instal·lació de tuberies i construcció d’una font per al dispensari del poble.